CO2-PRESTATIELADDER
Voor Floris Infra is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Vanaf juni 2021 hebben wij trede 3 van de CO2 Prestatieladder bereikt. De CO2 Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Met deze stap krijgen wij meer inzicht in onze CO2-uitstoot om daaropvolgend onze uitstoot met maatregelen en doelstellingen te reduceren.
Prestatieladder
  INZICHT
Het verkrijgen van inzicht in ons energieverbruik en deze om te rekenen naar CO2-emissie, hiermee bepalen we onze CO2-footprint. Het referentiejaar van onze CO2-footprint is 2019, dit is het startpunt waarop we onze reductiedoelstellingen hebben geformuleerd. Vanaf 2019 wordt elk half jaar een berekening gemaakt van onze CO2-footprint.
  REDUCTIE
Floris Infra heeft als doelstelling een CO2-reductie van 2% per jaar over de gehele footprint. De reductiedoelstellingen zijn voor de periode 2020 – 2025. De gekozen reductiemaatregelen worden elke half jaar getoetst op effectiviteit.
  COMMUNICATIE
De voortgang van ons energie reductiebeleid wordt elk half jaar gecommuniceerd. Elk half jaar communiceren wij zowel in- als extern over de voortgang van ons energie reductiebeleid. Intern informeren wij onze medewerkers door nieuwsbrieven en toolboxen. Externe partijen worden geïnformeerd via deze website.
Floris Infra
  PARTICIPATIE
Naast het inzicht en de reductie van onze CO2-footprint nemen wij actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie. Daarom zijn wij lid van de Saenz (lokale energie maatschappij) en gebruiken dit initiatief om verder te verduurzamen en bewust te zijn van onze CO2-footprint. Daarnaast zijn wij gastheer geweest voor Green Business Club Zaanstreek en het CO2-café.
  CLUB VAN 49
Daarnaast is Floris Infra actief deelnemer bij de Club van 49. Doel hiervan is reductie van de CO2-footprint met 49% voor 2030. Gezamenlijk met andere ondernemers worden mogelijkheden ontwikkeld om individueel of in de keten CO2-reductie toe te passen. Wij nemen hierin mee, onderaannemers, inhuur van materieel en leveranciers van producten. Middels heldere afspraken vergroten wij zo ons aandeel in de CO2-reductie.
  DOCUMENTEN
CO2 Voortgangsverslag
Communicatieplan
Footprint
CO2 Voortgangsverslag S1
Communicatieplan S1
Footprint S1
Certificaat
CO2 Voortgangsverslag
CO2 Voortgangsverslag S1
Communicatieplan
Communicatieplan S1
Footprint
Footprint S1
Certificaat
CO2 Voortgangsverslag
CO2 Voortgangsverslag S1
Communicatieplan
Communicatieplan S1
Footprint
Footprint S1
Certificaat
Floris Infra Certificaten
Floris maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.